بایگانی برچسب ها: تقابل سه گانه

عدد سه و تقابل سه گانه های نمادینِ اسطوره ضحّاک در شاهنامه

عنوان: عدد سه و تقابل سه گانه های نمادینِ اسطوره ضحّاک در شاهنامه نویسند‌گان: دکتر محمود مدبّری / زکیّه تیموری رابر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع: […]