بایگانی برچسب ها: تعارض بین فردی

تحلیل تعارض و مذاکره در داستان رستم و اسفندیار شاهنامه

عنوان: تحلیل تعارض و مذاکره در داستان رستم و اسفندیار شاهنامه نویسندگان: یوسف علی بیرانوند / دکتر قاسم صحرایی / دکتر علی حیدری / دکتر محمدرضا حسنی جلیلیان سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان / دانشیار زبان و ادبیان فارسی دانشگاه لرستان / دانشیار زبان و ادبیان فارسی […]