بایگانی برچسب ها: ترک

ترک

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ترک و ترکستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ا شرح مکان جغرافیایی: گرچه ترک یا زمین ترک به معنی موطن اقوام ترک نژاد است در شاهنامه گاه همۀ تورانیان ترک خوانده شده‌اند اما غرض از ترک تنها سرزمین ترکان است. این عنوان […]