بایگانی برچسب ها: تاریخ ایران

نمایش صوتی شاهنامه – در مرز توران

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – در مرز توران مدت زمان فایل صوتی : یک ساعت و چهل و هشت دقیقه توضیحات : بانو گشسب و فرامرز هر دو فرزندان رستم پهلوان هستند. آن زمان که هر دو در شکارگاه مرزی ایران و توران به سر می برند، به ناچار میزبان شیده پسر افراسیاب […]

بررسی دلایل اجتماعی تشتّت روایات در باره پادشاهی همای چهرزاد

عنوان: بررسی دلایل اجتماعی تشتّت روایات در باره پادشاهی همای چهرزاد نویسنده: دکتر رواح‌انگیز کراچی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو هفتادو هفت، تابستان ۱۳۹۱ چکیده مقاله: همای چهرزاد به روایت حماسه ملی نخستین پادشاـ زن […]