بایگانی برچسب ها: بیژن به چه معنی است

شخصیت های شاهنامه – بیژن (یزدگرد)

یکی پهلوان بود گسترده کام – نژادش ز طرخان و بیژن بنام نام : بیژن دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به طرخان تورانی می رسد لقب های بیژن : بیژن طرخان ملیت : طخاری ترک توضیحات شخصیت : هنگام حمله ی اعراب یزدگرد به سمت مرو عقب […]

شخصیت های شاهنامه – بیژن

سبک بیژن گیو بر پای جست – میان کشتن اژدها را ببست نام : بیژن محل مرگ : در کوه دنا از سرما هنگامی که بدنبال کیخسرو می رفت دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به کشواد پهلوان نامی می رسد ملیت : ایرانی نشان […]