بایگانی برچسب ها: بیورد یعنی چه؟

شخصیت های شاهنامه – بیورد (کرمان)

ز کرمان چو بیورد گرد و سوار – ز شیران چون سام اسفندیار نام : بیورد نام کامل بیورد : بیورد کرمان چون مرزبان کرمان بود دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : بیوَرد در شاهنامه نام مرزبان کرمان است. هنگامی که خسروپرویز در آذربادگان بود، شماری از مرزبانان ایران برای یاریش به او پیوستند. از جمله […]

شخصیت های شاهنامه – بیورد (سو )

الان شه و چون پارس پهلو سپاه  –  چو بیورد و شگنان زرین کلاه نام : بیورد نام کامل بیورد : بیورد سو چون حاکم منطقه دریاچه سو بود دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : بیوَرد در شاهنامه نام مرزبانی است که پس […]