بایگانی برچسب ها: بین النهرین

جز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جَزّ نام فعلی مکان جغرافیایی: در استان فارس در جوار ابرقو نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: جز شرح مکان جغرافیایی: در شاهنامه دو بار از جز نام برده می شود، بار اول در پادشاهی شاپور ذوالاکتاف است که گوید چون وی به صورت بازرگانی ناشناس به درگاه […]