بایگانی برچسب ها: بیطقون به چه معنی است

شخصیت های شاهنامه – بیطقون

 خردمند را بیطقون بود نام – یکی رای زن مرد گسترده کام نام : بیطقون دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : اسکندر ملیت : یونانی توضیحات شخصیت : بیطقون در شاهنامه نام وزیر دانا و خردمند اسکندر است. بر مبنای توصیف شاهنامه، گاهی قیصر او را به تدبیر و چاره گری بر […]