بایگانی برچسب ها: بیستون که

بیستون کوه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  بیستون کوه نام فعلی مکان جغرافیایی :   نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بیستون (که): غرض همان کوه مشهور میان راه همدان به کرمانشاه در فاصلۀ ۳۸ کیلومتری کرمانشاه است که سیاه رنگ و بلند و دارای تصاویری از داریوش بزرگ هخامنشی و کتیبه ای […]