بایگانی برچسب ها: بید شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – بید

نه ارژنگ مانم نه دیو سپید – نه سنجه نه پولاد غندی نه بید نام : بید دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان منصب بید : سالار ملیت :  دیوان مازندران توضیحات شخصیت : بید در شاهنامه نام سردار ِشاه مازندران است. وی دیوی بود که به نگهبانی از […]