بایگانی برچسب ها: بیجاده

بدخشان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بدخشان نام فعلی مکان جغرافیایی :  بدخشان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بدخشان سرزمینی تاریخی و کوهستانی در دو ساحل ابتدای رود جیحون مشهور به دریای پنج است نام بدخشان برگرفته از عنوان بیدخش ( در زبان پهلوی به معنای وزیر بزرگ) در عهد […]