بایگانی برچسب ها: بوذرجمهر

مرو

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مَرو نام فعلی مکان جغرافیایی :  کنار شهر بایرامعلی ترکمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: با این که مرو یکی از چهار شهر مهم خراسان و دارای قدمتی چند هزار ساله بوده نام آن تا قبل از دوره تاریخی ساسانیان تنها دو بار در […]