بایگانی برچسب ها: بهشت کنگ

کنگ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کنگ نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام کلی برای دز ها و قلعه های بزرگ نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در شاهنامه عموماً به شهر دزهای واقع بر روی کوه های مرتفع یا محصور به چنین کوه هایی کنگ گفته شده که چند کنگ […]

کوه قلا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کوه قُلا نام فعلی مکان جغرافیایی :  واقع در شهر تاستی در شرق تاشکند نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کوه قُلا: کوهی بوده که کیخسرو پس از زادن از مادرش فریگیس، بنا به آمر افراسیاب به شبانان آن کوه سپرده شد تا از هویت […]