بایگانی برچسب ها: بهشت عدن

عدن

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : عدن نام فعلی مکان جغرافیایی :  پایتخت کشور یمن نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: «عَدَن» یا «عَدْن» که اکنون مهمترین شهر کشور یمن و مرکز آن است در گذشته به دو چیز شهرت داشته به زیبایی اطرافش که به آن بهشت عدن می گفته […]

باغ ارم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : باغ ارم نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: همان باغ مشهور افسانه ای شداد بن عاد است که به بهشت شداد هم شهرت یافته و در قرآن (سورۀ فجر-آیۀ ۷) به صورت «ارم ذات العماد» به آن اشاره شده است. […]