بایگانی برچسب ها: بهرام چوبین

هیتال

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هیتال نام فعلی مکان جغرافیایی :  حدود کشور تاجیکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  هپتال شرح مکان جغرافیایی: هیتال که اعراب آن را هفطال و هیطل خوانده و نوشته اند سرزمین قوم نیمه ایرانی – نیمه ترک هپتال یا هپتالی بوده که از هونهای سفید بوده اند. […]

هری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هری نام فعلی مکان جغرافیایی :  هرات در کشور افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: هری صورت کهن و اصیل تر نام شهر و ولایت هرات کنونی واقع در غرب کشور افغانستان .است از این شهر مهم خراسان تا پیش از پادشاهی هرمزد. نوشین […]

کارستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کارستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  دیرالزور سوریه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کارسان شرح مکان جغرافیایی: گرچه در شاهنامه به شهرهای پیشه وری و گاه نظامی کارستان گفته شده اما در شرح فرار خسرو پرویز از پیش بهرام چوبین به روم آمده است که وی بعد […]

بهرام تل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بهرام تل نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: چون بهرام چوبینه در میان شهر بلخ و رود جیحون بر پرموده غلبه یافت از سر کشتگان سپاه او تلی برآورد که به بهرام تل شهره گشت همی گشت برگرد […]

آلان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آلان نام فعلی مکان جغرافیایی :  منطقه وسیعی شامل آذربایجان شرقی و غربی ایران، کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  الانان ، اران، الران شرح مکان جغرافیایی: از الان که غرض همان الانان است در شاهنامه به تنهایی نام برده نمی شود. مگر […]

آوازه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آوازه نام فعلی مکان جغرافیایی :  در بیکند کنار دریاچه قره کول نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آوازه: نام دژی بوده است از آن پرموده، پسر ساوه شاه ترک، که بهرام چوبینه در زمان پادشاهی هرمزد نوشیروان آن را فتح کرد و گنج ها […]

ری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ری نام فعلی مکان جغرافیایی :   ری در جنوب تهران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ری: ری شهری بسیار کهن در جنوب تهران که از عهد باستان بر برطاه ارتباطی شرق به غرب ایران قرار داشته و از اهمین خاصی برخوردار بوده است. دی […]

دوک

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دوک نام فعلی مکان جغرافیایی:  ۱-  منطقه ای در شمال موصل در غرب دریاچه ارومیه شهر دهوک، ۲-  در جنوب شرق دریاچه اورمیه در دشتی به نام دول که احتمالا همان دوک بوده است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  دشت دوک، کوه دوک، کشور دوک شرح مکان […]

اوریغ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه: اوریغ نام فعلی مکان جغرافیایی: اورفه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: وریغ، فریغ شرح مکان جغرافیایی: اوریغ یا وریع نام شهری مسیحی نشین در مرز روم با ایران بود که خسروپرویز هنگام گریز از پیش بهرام چوبین و رفتن به روم زمانی در آن شهر ماند، تا سپاه […]

شخصیت های شاهنامه – بهرام چوبین

ولیکن نگه کن بروشن روان – که بهرام چو بینه شد پهلوان نام : بهرام چوبین مرگ بهرام چوبین : فرغانه خاقانات غربی ترک دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به خاندان مهران ملیت : ایرانی وابستگان : پدر بهرام چوبین : بهرام گشنسپ برادران […]