بایگانی برچسب ها: بهرام چوبین

آوازه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آوازه نام فعلی مکان جغرافیایی :  در بیکند کنار دریاچه قره کول نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آوازه: نام دژی بوده است از آن پرموده، پسر ساوه شاه ترک، که بهرام چوبینه در زمان پادشاهی هرمزد نوشیروان آن را فتح کرد و گنج ها […]

ری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ری نام فعلی مکان جغرافیایی :   ری در جنوب تهران نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ری: ری شهری بسیار کهن در جنوب تهران که از عهد باستان بر برطاه ارتباطی شرق به غرب ایران قرار داشته و از اهمین خاصی برخوردار بوده است. دی […]

دوک

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دوک نام فعلی مکان جغرافیایی:  ۱-  منطقه ای در شمال موصل در غرب دریاچه ارومیه شهر دهوک، ۲-  در جنوب شرق دریاچه اورمیه در دشتی به نام دول که احتمالا همان دوک بوده است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  دشت دوک، کوه دوک، کشور دوک شرح مکان […]

اوریغ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه: اوریغ نام فعلی مکان جغرافیایی: اورفه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: وریغ، فریغ شرح مکان جغرافیایی: اوریغ یا وریع نام شهری مسیحی نشین در مرز روم با ایران بود که خسروپرویز هنگام گریز از پیش بهرام چوبین و رفتن به روم زمانی در آن شهر ماند، تا سپاه […]

شخصیت های شاهنامه – بهرام چوبین

ولیکن نگه کن بروشن روان – که بهرام چو بینه شد پهلوان نام : بهرام چوبین مرگ بهرام چوبین : فرغانه خاقانات غربی ترک دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به خاندان مهران ملیت : ایرانی وابستگان : پدر بهرام چوبین : بهرام گشنسپ برادران […]