بایگانی برچسب ها: بهرام بهرام

شخصیت های شاهنامه – بهرام بهرام

چو بهرام در سوک بهرامشاه – چهل روز ننهاد بر سر کلاه نام : بهرام نام های دیگر : بهرام دوم زمان مرگ بهرام : ۲۹۳ میلادی دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به اورمزد ساسانی ملیت : ایرانی وابستگان : پدر بهرام : بهرام یکم همسر بهرام : شاپوردختک فرزندان بهرام : بهرام […]