بایگانی برچسب ها: بهرام بهرامیان

شخصیت های شاهنامه – بهرام بهرامیان

چو بنشست بهرام بهرامیان – ببست از پی داد و بخشش میان نام : بهرام نام های دیگر : بهرام سوم زمان مرگ بهرام : ۲۹۳ میلادی دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان تبار : تبار پدری به بهرام اول می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر بهرام : بهرام دوم مادر بهرام : شاپوردختک توضیحات […]

پادشاهی بهرام بهرامیان

چو بنشست بهرام بهرامیان ببست از پی داد و بخشش میان به تاجش زبرجد برافشاندند همی نام کرمان شهش خواندند چنین گفت کز دادگر یک خدای خرد بادمان بهره و داد و رای سرای سپنجی نماند به کس ترا نیکوی باد فریادرس به نیکی گراییم و فرمان کنیم به داد و دهش دل گروگان کنیم […]