بایگانی برچسب ها: بلوچ

بلوچ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بلوچ نام فعلی مکان جغرافیایی :  بلوچستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بلوچ این عنوان که نام یکی از اقوام ایرانی است چه در شاهنامه و چه در متون سده های آغازین اسلامی عموماً همراه با نام قوم دیگری به نام کوچ یا کوج […]

بلوچ در شاهنامۀ فردوسی

عنوان: بلوچ در شاهنامۀ فردوسی نویسند‌ه: دکتر هوشنگ محمدی افشار سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال دوازدهم، شمارۀ بیست و سوم، بهارو تابستان ۱۳۹۲ چکیده مقاله: قوم بلوچ […]