بایگانی برچسب ها: بلخ

دژ گنبدان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دژ گنبدان نام فعلی مکان جغرافیایی :  گرد کوه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: دژ گنبدان دژی در شهر بلخ بوده که گشتاسپ فرزند خویش اسفندیار را در آن به بند میکشد فرستاد سوی دژ گنبدان           گرفته پس و پیش اسپهبدان با توجه […]

ختلان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ختلان نام فعلی مکان جغرافیایی : یکی از استان های کشور تاجیکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: ایرانیان و فارسی زبانان عموماً آن را خَتلان و اعراب خُتل یا خُتلان میخوانده اند اکنون یکی از استان ها یا ولایات کشور تاجیکستان در جنوب شرق […]

ترمذ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ترمذ نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر ترمذ در ازبکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: نام این شهر تاریخی و مهم چهار بار در شاهنامه ذکر شده است؛ دو بار در داستان سیاوش یک بار در داستان یازده رخ و آخرین بار هم در […]

پاریاب

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پاریاب نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری در ولایت شمال شرقی افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: پاریاب صورت آغازین و فارسی شهری است که معرب آن فاریاب است در فرهنگ نظام در معنی فاریاب آمده است: در سنسکریست پردور گشتن است فارسی محرف […]

بهرام تل

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بهرام تل نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شرح مکان جغرافیایی: چون بهرام چوبینه در میان شهر بلخ و رود جیحون بر پرموده غلبه یافت از سر کشتگان سپاه او تلی برآورد که به بهرام تل شهره گشت همی گشت برگرد […]

بلخ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بلخ نام فعلی مکان جغرافیایی :  ویرانه های در کنار روستای بلخ نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  بلخ بامی شرح مکان جغرافیایی: بلخ قصبه ای در شمال افغانستان که در عهد باستان و قرون میانه شهری مهم و مرکز ناحیه بلخ (باکتریا) بود و در کنار رود […]

نوبهار

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نوبهار نام فعلی مکان جغرافیایی :  معبدی که ویرانه های در کنار شهر بلخ است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: نوبهار: معبد بودایی مشهور شهر بلخ بوده که در ادب فارسی آن را آتشکده زردشتیان ذکر کرده اند و به روایت شاهنامه از زبان […]

زم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : زَم نام فعلی مکان جغرافیایی :   شهر کرکی در ترکمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: زم: گذرگاهی از جیحون در حد فاصل بلخ و ترمذ تا آموی، نیز خرده ولایت و شهری به همین نام در ساحل چپ جیحون بوده که اکنون شهر کرکی […]