بایگانی برچسب ها: بسطام در شاهنامه

بسطام

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بسطام نام فعلی مکان جغرافیایی :   بسطام نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بسطام: شهری بود در نزدیکی گرگان و از آن در منابع جغرافیایی همچون حدود العالم، مسالک الممالک، نام رفته است. اگر این شهر چنانکه نوشته اند به نام یکی از دایی های […]