بایگانی برچسب ها: برقوه کجای ایران است

برقوه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : برقوه نام فعلی مکان جغرافیایی :   همان شهر ابرقو است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: برقوه: غرض از این نام ظاهرا همان شهر ابرقو یا ابرکوی ایران در استان یزد و بر سر راه آباده و اقلید است. این شهر سابقۀ دیرینه و آثاری […]