بایگانی برچسب ها: برزوی که بود

شخصیت های شاهنامه – برزوی

پزشک سراینده برزوی بود – به نیرو رسیده سخنگوی بود نام : برزوی یا همان برزویه محل تولد برزوی : مرو یا ایرنشهر زمان مرگ برزوی : در قرن ششم میلادی در امپراطوری ساسانی دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان منصب : پزشک انوشیروان لقب های بروزی : طبیب […]