بایگانی برچسب ها: براعت استهلال

براعت استهلال های تغزّل گونه در شاهنامه

عنوان : براعت استهلال های تغزّل گونه در شاهنامه نویسندگان: محمود عباسی / یعقوب فولادی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۶ منبع : نشریۀ فنون ادبی ( علمی – پژوهشی) سال […]