بایگانی برچسب ها: بخشش

گوهر و هنر در شاهنامه و بازتاب آن در ادب فارسی

عنوان: گوهر و هنر در شاهنامه و بازتاب آن در ادب فارسی نویسند‌ه: دکتر قدمعلی سرامی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۳ هجری شمسی  منبع: مجلۀ جستارهای ادبی (علمی-پژوهشی) شمارۀ هشتادوشش، پائیز ۱۳۹۳ چکیده مقاله: یکی از کلیدی ترین مباحث شاهنامه‌شناسی مبحث گوهر و هنر در این […]