بایگانی برچسب ها: بانوی گردوی

شخصیت های شاهنامه – بانوی گردوی

نام : بانوی گردوی دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی همسربانوی گردوی : گردوی توضیحات شخصیت : بانوی گُردوی، در شاهنامه نام همسر گردوی است که نامهٔ گردوی را با مُهر خسروپرویز به نزد بانو گردیه برد تا او را به کشتن همسرش گستهم ترغیب کند […]