بایگانی برچسب ها: بانوی گازر

شخصیت های شاهنامه – بانوی گازر

یکی کودک زیرکش مرده بود – زن گازر از درد پژمرده بود نام : زن گازر دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی همسر زن گازر : گازر فرزند خوانده زن گازر : داراب توضیحات شخصیت : بانوی گازُر در شاهنامه همسر مردی رخت‌شور بنام گازُر است، […]