بایگانی برچسب ها: بانوی مهبود در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – بانوی مهبود

زنی بود پاکیزه و پاک رای – پس پرده ی نامور کدخدای نام : بانوی مهبود محل مرگ : دربار انوشیروان به اتهام مسوم کردن غذای شاه دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی وابستگان : همسر بانوی مهبود : مهبود فرزندان بانوی مهبود: دارای دو پسر […]