بایگانی برچسب ها: بالوی در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – بالوی

یکی رازدارست بالوی نیز – که نفروشد آزادگان را به چیز نام : بالوی دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : بالوی در شاهنامه نام یکی از نامداران ِ ایرانی است، که همراه با خسروپرویز به روم گریخت. برجسته‌ترین کار ِ بالوی در شاهنامه، رساندن […]