بایگانی برچسب ها: باغ شداد

باغ ارم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : باغ ارم نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: همان باغ مشهور افسانه ای شداد بن عاد است که به بهشت شداد هم شهرت یافته و در قرآن (سورۀ فجر-آیۀ ۷) به صورت «ارم ذات العماد» به آن اشاره شده است. […]