بایگانی برچسب ها: بارمان شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – بارمان

یکی ترک بود نام او بارمان – همی خفته را گفت بیدارمان نام : بارمان محل مرگ : نبرد دوازده رخ توسط رهام دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید :  کیانیان تبار : به فریدون می رسد… ملیت : تورانی وابستگان : پدر بارمان : ویسه برادران بارمان : قراخان ، […]