بایگانی برچسب ها: باد

تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامۀ فردوسی براساس نقد اسطوره

عنوان: تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامۀ فردوسی براساس نقد اسطوره نویسندگان: فرزاد قائمی / دکتر محمد جعفر یاحقی / مه‌دخت پورخالقی چترودی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد /  استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ادبیات فارسی […]

تحلیل ساختار اسطوره ی «باد» در شاهنامه

عنوان: تحلیل ساختار اسطوره ی «باد» در شاهنامه نویسندگان: عبدالله واثق عباسی / محمد امیر مشهدی / رویا رضایی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی / دانشیار زبان و ادبیات فارسی / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: خرداد ۱۳۹۴ منبع: مجلۀ شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز، سال هفتم، شمارۀ سوم، […]