بایگانی برچسب ها: باختر

باختر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : باختر نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: باختر جهت جغرافیایی است که در شاهنامه برخی مواقع به معنای غرب و در برخی از مواقع به خصوص اوایل شاهنامه به معنای شرق است.

خاور

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خاور نام فعلی مکان جغرافیایی :  در اصل به معنای مغرب است اما امروزه به شرق اطلاق می شود نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خاور: به معنای مغرب در پهلوی خوربران در برابر خراسان یا خورآیان به معنی مشرق است. خوربران یعنی جایی که […]