بایگانی برچسب ها: باب دندان

پژوهش های لغوی: «آب دندان و بابِ دندان»

عنوان: پژوهش های لغوی: «آب دندان و بابِ دندان» نام نویسنده: ابولفضل خطیبی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: شاهنامه پژوه تاریخ نگارش: زمستان  ۱۳۸۹ شمسی منبع: ویژه نامه نامه فرهنگستان  (فرهنگ نویسی) شمارۀ سه، بهمن ۱۳۸۹ چکیده مقاله: نگارنده در تلاش است با یک بررسی تاریخی از دو کلمه آب دندان و باب دندان نشان دهد که این […]