بایگانی برچسب ها: بابل

خرم

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خرم (مرغزار) نام فعلی مکان جغرافیایی : نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: خرم (مرغزار) بنا بر شاهنامه وقتی اسکندر در بابل درگذشت بر سر محل دفن او میان رومیان و ایرانیان اختلاف افتاد در این میان مردی پارسی گفت: «من مرغزاری به نام […]