بایگانی برچسب ها: ایلیاد

نگاهی تطبیقی به شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر (عنوان عربی: الأمثال القرآنیه وتجلیاتها فی دیوان فیض کاشانی)

عنوان: نگاهی تطبیقی به شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر (عنوان عربی: الأمثال القرآنیه وتجلیاتها فی دیوان فیض کاشانی) نویسندگان: مهدی ممتحن / روح الله مظفری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت / دانش‌آموختۀ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۷ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی […]

بررسی تحلیلی زن در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر

عنوان:  بررسی تحلیلی زن در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر نویسنده: مرضیه مکاریان سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دبیر ادبیات و کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی خمینی شهر اصفهان تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: مجلۀ رشد، آموزش زبان و ادب فارسی، شمارۀ ۳،بهار ۱۳۹۲ چکیده مقاله: شاهنامه یک اثر بزرگ ادبی حماسی […]