بایگانی برچسب ها: ایرج و شاهنامه

بررسی تطبیقی آیینهای سوگ در شاهنامه و بازمانده های تاریخی – مذهبی سوگواری در ایران باستان

عنوان: بررسی تطبیقی آیینهای سوگ در شاهنامه و بازمانده های تاریخی – مذهبی سوگواری در ایران باستان نویسندگان: دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی / لیلا حق‌پرست سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد / دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۹ منبع: نشریۀ ادب و زبان دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه […]