بایگانی برچسب ها: ایران پیش از اسلام

بررسی تطبیقی و انتقادی گزارش شاهنامه و متون مزدیسنی درباره دین بهی و ادیان دیگر

عنوان:بررسی تطبیقی و انتقادی گزارش شاهنامه و متون مزدیسنی درباره دین بهی و ادیان دیگر نویسندگان: دکتر حسین حیدری / محدثه قاسم‌پور سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار گروه ادیان و فلسفۀ دانشگاه کاشان / کارشناس ارشد ادیان و عرفان دانشگاه کاشان تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۱ هجری شمسی  منبع: مجلۀ ادب پژوهی، شمارۀ بیست و هفتم، […]