بایگانی برچسب ها: ایران باستان

نمایش صوتی شاهنامه – آرش کمانگیر

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – آرش کمانگیر مدت زمان فایل صوتی : یک ساعت و نه دقیقه توضیحات : در زمان پادشاهی منوچهر پیشدادی، در جنگی با توران، افراسیاب سپاهیان ایران را در مازندران محاصره می‌کند. سرانجام منوچهر پیشنهاد صلح می‌دهد و تورانیان پیشنهاد آشتی را می‌پذیرند و قرار را بر این می‌گذارند که […]

بررسی تطبیقی آیینهای سوگ در شاهنامه و بازمانده های تاریخی – مذهبی سوگواری در ایران باستان

عنوان: بررسی تطبیقی آیینهای سوگ در شاهنامه و بازمانده های تاریخی – مذهبی سوگواری در ایران باستان نویسندگان: دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی / لیلا حق‌پرست سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد / دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۹ منبع: نشریۀ ادب و زبان دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه […]

بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در شاهنامه (ایران باستان) و آثار افلاطون

عنوان: بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در شاهنامه (ایران باستان) و آثار افلاطون نویسند‌گان: دکتر عیسی امن‌خانی / زهرا نظام اسلامی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زیان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان / دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زیان و ادبیان فارسی دانشگاه شهید بهشتی تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، سال […]

سبک تاریخ نویسی شاهنامه فردوسی

عنوان: سبک تاریخ نویسی شاهنامه فردوسی نویسند‌ه: زاگرس زند سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری تاریخ ایران باستان، دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه پیام نور کرج تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال نهم، شمارۀ پانزدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۲، صفحۀ ۷۷-۹۹ چکیده مقاله: برخی شاهنامه را به دلیل منظوم یا حماسی […]