بایگانی برچسب ها: اژدهای روم

کوه سقیلا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کوه سقیلا نام فعلی مکان جغرافیایی :  کوه آتشفشانی جزیره سیسیل نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بنا بر شاهنامه کوهی آتشفشانی در روم بوده که گشتاسب هنگام سفر به روم اژدهای آن کوه را نابود کرده است به کوه سقیلا یکی اژدهاست                که […]