بایگانی برچسب ها: اولاد

اولاد: دیو یا انسان؟(بررسی هویّت اولاد بر مبنای نگاره های شاهنامه)

عنوان:اولاد: دیو یا انسان؟(بررسی هویّت اولاد بر مبنای نگاره های شاهنامه) نویسنده: فاطمه ماه‌وان سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: نشریه ادب و زبان دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال نوزدهم، شمارۀ سی و نه ام، بهارو […]

شخصیت های شاهنامه – اولاد

بدان مرز اولاد بد پهلوان – یکی نامجوی دلیر و جوان نام : اولاد دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ویژگی‌های اولاد : راهبر رستم در خوان پنجم تا خوان هفتم توضیحات شخصیت : نام اولاد، ۲۱ بار در شاهنامه آمده‌است اما هویّتش در متن شاهنامه چندان روشن نیست. همین ابهام متنی به […]