بایگانی برچسب ها: اولاد که بود

شخصیت های شاهنامه – اولاد

بدان مرز اولاد بد پهلوان – یکی نامجوی دلیر و جوان نام : اولاد دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ویژگی‌های اولاد : راهبر رستم در خوان پنجم تا خوان هفتم توضیحات شخصیت : نام اولاد، ۲۱ بار در شاهنامه آمده‌است اما هویّتش در متن شاهنامه چندان روشن نیست. همین ابهام متنی به […]