بایگانی برچسب ها: اوستا

شرح و تفسیر داستان های شاهنامه ( استاد محجوب ) – بخش دوم

عنوان این قسمت : شرح و تفسیر داستان های شاهنامه با صدای استاد محمد جعفر محجوب – بخش دوم توضیحات شخصیت  : محمد جعفر محجوب متولد ۱۳۰۳ تهران نویسنده، محقق، مترجم، مصحح، فرهنگ نویس، فرهنگ‌پژوه ایرانی، استاد دانشگاه در داخل و خارج ایران و صاحب‌نظر در فرهنگ و ادب عامه بود. ایشان تحصیلات دبستانی و […]

گشتاسب، هوتوس/ کتایون از اوستا تا شاهنامه

عنوان:  گشتاسب، هوتوس/ کتایون از اوستا تا شاهنامه نویسندگان: دکتر رضا ستاری / مرضیه حقیقی / زهرا مقدسی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیان فارسی دانشگاه مازندران /  دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ منبع: فصلنامۀ پژوهش‌های […]

بررسی تطبیقی شخصیت فریدون

عنوان: بررسی تطبیقی شخصیت فریدون نویسنده: منصوره غلامی حنایی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناسی ارشد زبان و ادب فارسی و دبیر ادبیات دبیرستان‌های شیراز تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ رشد، آموزش زبان و ادب فارسی، شمارۀ ۲ / زمستان ۱۳۹۱ چکیده مقاله: فریدون، این پادشاه پیشدادی و اسطورهای، در ادبیات ما نماد […]

حضور ایزدبانوان پیشین در شاهنامه

عنوان: حضور ایزدبانوان پیشین در شاهنامه نویسندگان: سحر رستگاری نژاد / دکتر معصومه باقری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: کارشناس ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی / استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۳ هجری شمسی منبع: مجله علمی-پژوهشی جستارهای ادبی شمارۀ ۱۸۸، بهار ۱۳۹۴ چکیده مقاله: واژه پری، بازمانده پئیریکا […]

مقایسه خرد در شاهنامه با متون ایرانی پیش از اسلام بر اساس زبانشناسی متن

عنوان: مقایسه خرد در شاهنامه با متون ایرانی پیش از اسلام بر اساس زبانشناسی متن نویسندگان: دکتر مهدی رضایی / سید هاشم خاتمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار  زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سلمان فارسی کازورن / مربی فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه سلمان فارسی کازرون تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ ادبیات […]

طوس زرّینه کفش

عنوان: طوس زرّینه کفش نویسند‌گان: محمدرضا عبدی / عبدالله واثق عبّاسی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان / دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان تاریخ نگارش: پاییز  ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال سیزدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان ۹۶، […]