بایگانی برچسب ها: اورمزد اردشیر

اورمزد اردشیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اورمزد اردشیر نام فعلی مکان جغرافیایی :  اهواز نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: اورمزد اردشیر به دعوی اردشیر ساسانی یکی از شش شهر یا شارستانی که وی در طول پادشاهی چهل ساله اش در ایران زمین ساخته شارستان اورمزد اردشیر در ولایت خوزیان خوزستان […]