بایگانی برچسب ها: اهریمن

نمایش صوتی شاهنامه – داستان جمشید و نوروز

نام نمایش صوتی : نمایش صوتی شاهنامه – داستان جمشید و نوروز مدت زمان فایل صوتی : دو ساعت و چهار دقیقه توضیحات : «جمشید» پهلوان ایرانی دختر فرمانروای سرزمین «خورشید» را به رویا دید و بدو دل بست، پس عزم کرد که به سرزمین خورشید برود؛ اما پدرش «تهمورس» از این تصمیم سخت برآشفت و […]

بررسی تطبیقی اهریمنان خشکی در شاهنامه فردوسی و حماسه رامایانا

عنوان: بررسی تطبیقی اهریمنان خشکی در شاهنامه فردوسی و حماسه رامایانا نویسند‌ه: نیما ادهم سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری رشته تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی دانشگاه هنر تهران تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، سال نهم، شمارۀ سی و دوم، پائیز ۹۲ چکیده مقاله: دو ملت ایران […]

بررسی رابطه زشتی و ویران گری در شاهنامه فردوسی

عنوان:بررسی رابطه زشتی و ویران گری در شاهنامه فردوسی نویسندگان: علی حیدری / سعید امامی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال دوازدهم، شمارۀ بیست و یکم، بهار و تابستان […]

بنیانِ زروانی ناکُشتن و به بند کِشیدن ضحّاکِ شاهنامه

عنوان: بنیانِ زروانی ناکُشتن و به بند کِشیدن ضحّاکِ شاهنامه نویسنده: حمیدرضا اردستانی رستمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۶ منبع : مجلۀ شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز، سال نهم، شمارۀ اول، بهار ۱۳۹۶ چکیده مقاله : مطابق شاهنامه، آن گاه که فریدون بر ضحّاک چیره می شود، […]