بایگانی برچسب ها: انتقال

بحثی درباره انتقال شکست منوچهر از افراسیاب به نوذر

عنوان: بحثی درباره انتقال شکست منوچهر از افراسیاب به نوذر نویسند‌گان: حسین نجاری / علی فرزانه قصرالدشتی / محمود رضایی دشت ارژنه سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار فرهنگ و زبان‌های باستانی / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی- ادبیات حماسی / دانشیار زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش : تابستان ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع […]