بایگانی برچسب ها: الکوس

شخصیت های شاهنامه – الکوس

بپرسید کالکوس جنگی کجاست – که چندین همی رزم شیران بخواست نام : الکوس محل مرگ الکوس : نبرد هفتگردان بدست رستم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان ملیت : تورانی خلاصه شخصیت : الکوس در آغاز جهانگشایی کیکاووس در سپاه توران حضور دارد و افرسیاب برای شکست دادن رستم […]