بایگانی برچسب ها: الهۀ آب

علل دگردیسی ریشه های اساطیری شخصیت سودابه در داستان سیاوش شاهنامه

عنوان: علل دگردیسی ریشه های اساطیری شخصیت سودابه در داستان سیاوش شاهنامه نویسنده: دکتر اقدس فاتحی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه قم تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۶ هجری شمسی منبع: فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی سال سیزدهم، شماره ۳۸، پاییز ۹۶، صفحه ۱۹۷-۲۳۲ چکیده مقاله: پژوهش […]