بایگانی برچسب ها: افغانستان

هیرمند

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هیرمند نام فعلی مکان جغرافیایی :  هند بعلاوه پاکستان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  هیرمند ، رود هیرمند شرح مکان جغرافیایی: هیرمند رود هیرمند شاهرگ حیاتی ولایت پهناور سیستان است. شاخۀ اصلی این رود از کوه های مرتفع ولایت غور در مرکز کشور کنونی افغانستان سرچشمه […]

هری

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هری نام فعلی مکان جغرافیایی :  هرات در کشور افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: هری صورت کهن و اصیل تر نام شهر و ولایت هرات کنونی واقع در غرب کشور افغانستان .است از این شهر مهم خراسان تا پیش از پادشاهی هرمزد. نوشین […]

دنبر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دِنبُر نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر جلال آباد افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: این نام که عموماً در کنار نام شهرها و ولایاتی چون مرغ و مای و کاول یا کابل و غیره آمده همان است که در متون قرون آغازین اسلامی […]

جیحون

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جیحون نام فعلی مکان جغرافیایی :  آمودریا رود مرزی افغانستان و ترکمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: گل زریون، دریای آب شرح مکان جغرافیایی: جیحون همان رود مشهور آسیاست که خراسان را از ماوراء النهر جدا میکرد و اکنون عمدتاً مرز دو کشور ترکمنستان و ازبکستان را […]

پنجهیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پنچهیر نام فعلی مکان جغرافیایی :  پنجشیر نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شادروان شوشتر شرح مکان جغرافیایی: پنجهیر این نام تنها یک بار در شاهنامه آمده است. در جنگ یازده رخ که ایرانیان بر تورانیان غلبه مییابند پیران ویسه در نامه ای به گودرز پیشنهاد صلح و […]

پاریاب

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پاریاب نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهری در ولایت شمال شرقی افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: پاریاب صورت آغازین و فارسی شهری است که معرب آن فاریاب است در فرهنگ نظام در معنی فاریاب آمده است: در سنسکریست پردور گشتن است فارسی محرف […]

بست

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بست نام فعلی مکان جغرافیایی :  لشگرگاه مرکز ولایت هلمند افغانستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ندارد شرح مکان جغرافیایی: بست از شهرهای نامی ولایت سیستان واقع در قسمت علیای آن یعنی محل یکی شدن دو رود ارقنداب رود((قندهار) و هلمند از غور بوده که بعد شهر […]