بایگانی برچسب ها: اصل مادینه پنداری در اساطیر

مقایسه جایگاه زن در شاهنامه فردوسی با ایلیاد و اودیسه هومر

عنوان: مقایسه جایگاه زن در شاهنامه فردوسی با ایلیاد و اودیسه هومر نویسندگان: دکتر حجت عباسی /  دکتر جسینعلی قبادی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: مربی دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر / دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ شمسی منبع: فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، سال ششم، شمارۀ نوزدهم، تابستان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: شاهکار حماسی […]