بایگانی برچسب ها: اشکبوس شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – اشکبوس

دلیری کجا نام او اشکبوس – همی برخروشید بر سان کوس نام : اشکبوس کشانی معنای نام اشکبوس : اگر اشک را به معنای پهلوان در نظر بگیرم و بوس یا پوس را به معنای پسر یا فرزند بدانیم اشکبوس فرزند پهلوان معنا می شود اما اگر اشک را به معنای عشق در ساحه زبان […]